اپلیکیشن بسیار قوی برای اجرای سرورها و پروتکل های شبکه بر روی پلتفرم اندروید. سرورهای زیر را به راحتی می توانید با این اپلیکیشن Run کنید. – Caddy Server – CVS Server – DC Hub Server (Direct Connect Hub) – DHCP Server – DHCP Proxy Server – DHCP Relay Server – UPnP Server (works with […]

در این پروژه برای ارتباط بین ماژول ها از پروتکل UDP استفاده شده است. همان طور که در شکل بالا می بینید ساختار این شبکه درختی است و ماژول ها در سطح های ۱ و ۲ و ۳ و … کار می کنند.ماژول های سطح ۲ همگی به یک ماژول متصل هستند و هر کدام […]