دسته محصول : خدمات , سورس , مقالات
سرویس

سرویس رایگان دریافت اطلاعات آب و هوا با فرمت JSON

برای استفاده از این سرویس کافیست آدرس زیر را توسط ماژول GET کنید.

http://esp8266project.ir/iotservice/webservice/weather/weather_json.php?city=tabriz

مقدار city باید یکی از مقادیر زیر باشد که در واقع انتخاب کننده شهر  می باشد.در مثال بالا شهر تبریز انتخاب شده است.

abadan
abadeh
abumusa
ahar
ahvaz
aligoodarz
anzali
arak
ardeb
babulsar
baft
bam
bandarlengeh
bandarabbas
birjand
bojnourd
bushehr
chabahar
esfahan
fasa
ferdous
gachsaran
gharakhil
ghazvin
ghuchan
gorgan
hamedan
ilam
iranshahr
jask
kashan
kashmar
kerman
kermanshah
kharg
khorramabad
khoy
kish
maragheh
mashhad
masjed-soleyman
mohabad
noshahr
oroumieh
ramsar
rasht
sabzevar
dezful
saghez
sanandaj
sarakhs
semnan
shahrekord
shahrud
shiraz
siri
sirjan
tabas
tabriz
tehran
torbatheidarieh
yasooj
yazd
zabol
zahedan
zanjan

پس از GET کردن آدرس بالا مقادیر زیر نمایش داده می شود که بر اساس فرمت JSON است و می توانید به آسانی در ماژول بکار بگیرید.

{“city”:”tabriz”,”Status”:”PartlyCloudy”,”Temperature”:” 90°F / 32°C “, “Humidity”:” 15% “, “Wind Direction”:” SW “, “Wind Speed”:” 5mph / 7km/h”,”poweredby”:”esp8266project.ir”}

سورس برنامه ای که در اینجا آماده کرده ایم با GET کردن صفحه وب و پرینت مقادیر دریافتی از پورت سریال ماژول به شما نحوه کار کردن با متد GET در  httpclient و کار با فرمت JSON را آموزش می دهد.

این سورس برای ماژول esp8266 درمحیط توسعه آردوینو نوشته شده و برای کامپایل آن به کتابخانه های ESP8266HTTPClient-master و  ArduinoJson-master نیاز دارید.

رایگان – خرید سورس

رایگان
این مطلب 2,056 بار بازدید شده است

ديدگاه شما چيست ؟