شبکه سازی و انتقال اطلاعات بین ماژول های ESP8266

در این پروژه برای ارتباط بین ماژول ها از پروتکل UDP استفاده شده است. همان طور که در شکل بالا می بینید ساختار این شبکه درختی است و ماژول ها در سطح های ۱ و ۲ و ۳ و … کار می کنند.ماژول های سطح ۲ همگی به یک ماژول متصل هستند و هر کدام … ادامه خواندن شبکه سازی و انتقال اطلاعات بین ماژول های ESP8266