در این پروژه ما با کمک ماژول RFID ورژن V4 Ultralight (فرکانس 13.56MHZ) و ماژول esp8266 به عنوان پردازنده مرکزی سیستم و یک نمایشگر سریال (Usart GPU) یک سامانه اعتباری با تگ های RFID می سازیم.   ماژول RFID ورژن V4 Ultralight از یک ماژول RC522 و یک میکرو تشکیل شده که رابط سریال در اختیار ما […]