با پروگرم کردن این دو سورس در دو ماژول esp8266 می توانید ارتباط سریال دوطرفه بین دو ماژول برقرار کنید که قادر به ارسال مقادیر رشته و باینری می باشد. ماژول A با تشکیل یک نقطه دسترسی وای فای (اکسس پوینت) و ماژول B با اتصال به شبکه مورد نظر ، ارتباط سریال را فراهم […]