با توجه به تغییرات در ورژن 6 این کتابخانه و از آنجایی که ما در بسیاری از پروژه هایمان از این کتابخانه استفاده کرده ایم در صورتی که از ورژن جدید کتابخانه استفاده می کنید. DynamicJsonBuffer jsonBuffer; JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(string_value); کدهای بالا را با کدهای زیر جایگزین کنید تا سورس به درستی کامپایل شود […]

پروتکل سیپ یک پروتکل سیگنالینگ ارتباطی است که به صورت گسترده برای کنترل sessionهای ارتباطات Multimedia مورد استفاده قرار می‌گیرد. از SIP در کار کنترلی ارتباطاتی همچون انتقال صدا و ویدئو بر روی شبکه‌های IP استفاده می‌شود. پروتکل SIP کنترل شروع، تغییر و پایان session را انجام می‌دهد. این سورس یک پروژه ساده از یک […]