در این پروژه از برد ESP32  و ماژول SIM800l استفاده شده است و برای دریافت دما از سنسور DHT11 استفاده شده است. شما میتوانید بر حسب نیاز سنسور و ماژول تلفن کننده دیگری استفاده کنید اما این سورس بر روی میکروکنترلر های دیگر مثلا ESP8266 قابل پروگرم نیست زیرا ما در این پروژه از کانال […]