دسته محصول : اپلیکیشن اندروید
دانلود

اپلیکیشن بسیار قوی برای اجرای سرورها و پروتکل های شبکه بر روی پلتفرم اندروید.

سرورهای زیر را به راحتی می توانید با این اپلیکیشن Run کنید.

– Caddy Server
– CVS Server
– DC Hub Server (Direct Connect Hub)
– DHCP Server
– DHCP Proxy Server
– DHCP Relay Server
– UPnP Server (works with DLNA devices)
– DNS Server
– DNSMasq Server
– Dynamic DNS Updater: DDNS services ChangeIP, DNSdynamic, DNSexit, DNSMadeEasy, DNS-O-Matic, DNSPark, DtDNS, DynDNS, easyDNS, eNom, HE.net, Joker, Namecheap, No-IP, ZoneEdit
– eDonkey Server
– Email Server: POP3, SMTP
– Flash Policy Server
– FTP Proxy Server
– FTP Server
– FTP Root Server
– FTPS Server
– FTPES Server
– Git Server
– Gopher Server
– HTTP Proxy Server
– HTTP Snoop Server
– ICAP Server
– Icecast Server
– IRC Bot
– IRC Server
– ISCSI Server
– Lighttpd Server
– Load Balancer Server
– LPD Server (Printer Server)
– Memcached Server
– MongoDB Server
– MQTT Server
– Multicast DNS Server (Bonjour)
– MySQL Server
– Napster Server
– NFS Server
– Nginx Server
– Node.js Server
– NTP Server
– NZB Downloader Client
– PHP Server (optional PHPMyAdmin and more)
– Port Forwarder
– Proxy Server
– PXE Server (Network Boot)
– Remote Control App Server
– Rsync Server
– RTMP Server
– RTMP Proxy Server
– SCP Server
– Server Monitor
– SFTP Server
– SIP Server
– SMB / CIFS Server (Samba)
– SMPP Server
– SMS Gateway
– SOCKS Server
– SSH Server
– Stomp Server
– Styx Server
– Syslog Server
– Telnet Server
– Test Server: Echo, Discard, CHARGEN, QOTD
– TFTP Server
– Time Server
– Torrent Downloader Client
– Torrent Tracker Server
– Trigger Server
– Unison Server
– UPnP Port Mapper
– USB/IP Server
– VNC Server
– VPN Server
– Wake On LAN client (WOL)
– Web Server
– WebDAV Server
– WebSocket Server
– X11 Server
– XMPP Server / Jabber Server

 

ارائه ابزار های مفید برای شبکه

– Remote Control Client
– IP Calculator (IPv4 / IPv6)
– Port Scanner
– MySQL Monitor
– Whois
– Raw socket (TCP / UDP)
– Command line
– Ping
– Network speed
– Key generator
– HTTP Headers
– Wake On LAN (WOL)
– Lookup (DNS, IP, Host, Mac to Vendor)
– Traceroute
– UPnP Port Mapper
– …

اسکرین شات اپلیکیشن

 

رایگان
خرید پستی

ديدگاه شما چيست ؟