برنامه نویسی و پروگرم ماژول ESP8266 توسط محیط توسعه آردوینو (IDE Arduino) نرم افزار Arduino را میتونید از این سایت دانلود کنید https://www.arduino.cc/en/Main/Software بعد از نصب و باز کردن به قسمت File > Preferences برید پنجره زیر باز میشود مثل شکل بالا در قسمت additional board manager این آدرس را وارد کنید http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json و کلید ok را […]